Catochi Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Samstag
23 Sept. 2023
Midday
 • 7
 • 7
 • 0
 • 5
 • 8
 • 6
 • 2
 • 8
 • 6
 • 9
 • 2
 • 3
Jackpot
4.000Afl.
Freitag
22 Sept. 2023
Midday
 • 2
 • 4
 • 9
 • 5
 • 1
 • 9
 • 0
 • 9
 • 3
 • 8
 • 8
 • 3
Jackpot
4.000Afl.
Evening
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3
 • 7
 • 4
 • 8
 • 9
 • 1
 • 6
 • 2
 • 0
Jackpot
4.000Afl.
Donnerstag
21 Sept. 2023
Midday
 • 3
 • 9
 • 7
 • 2
 • 2
 • 2
 • 7
 • 8
 • 0
 • 9
 • 8
 • 1
Jackpot
4.000Afl.
Evening
 • 2
 • 2
 • 6
 • 1
 • 9
 • 0
 • 6
 • 3
 • 1
 • 3
 • 3
 • 3
Jackpot
4.000Afl.
Mittwoch
20 Sept. 2023
Midday
 • 4
 • 6
 • 9
 • 8
 • 4
 • 8
 • 7
 • 8
 • 1
 • 0
 • 9
 • 7
Jackpot
4.000Afl.
Evening
 • 3
 • 6
 • 1
 • 4
 • 6
 • 9
 • 4
 • 1
 • 4
 • 7
 • 7
 • 2
Jackpot
4.000Afl.
Dienstag
19 Sept. 2023
Midday
 • 0
 • 4
 • 6
 • 5
 • 0
 • 9
 • 2
 • 0
 • 5
 • 7
 • 2
 • 5
Jackpot
4.000Afl.
Evening
 • 4
 • 8
 • 5
 • 5
 • 9
 • 6
 • 2
 • 2
 • 0
 • 8
 • 6
 • 4
Jackpot
4.000Afl.

Montag
18 Sept. 2023
Midday
 • 7
 • 3
 • 0
 • 0
 • 3
 • 2
 • 8
 • 4
 • 4
 • 9
 • 1
 • 4
Jackpot
4.000Afl.
Evening
 • 3
 • 1
 • 7
 • 0
 • 2
 • 1
 • 0
 • 6
 • 0
 • 9
 • 6
 • 5
Jackpot
4.000Afl.
Sonntag
17 Sept. 2023
Midday
 • 5
 • 9
 • 2
 • 7
 • 3
 • 7
 • 1
 • 5
 • 5
 • 6
 • 8
 • 2
Jackpot
4.000Afl.
Samstag
16 Sept. 2023
Midday
 • 3
 • 2
 • 1
 • 5
 • 1
 • 9
 • 8
 • 5
 • 2
 • 5
 • 7
 • 4
Jackpot
4.000Afl.
Evening
 • 2
 • 5
 • 7
 • 4
 • 6
 • 1
 • 6
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 7
Jackpot
4.000Afl.
Freitag
15 Sept. 2023
Midday
 • 2
 • 0
 • 1
 • 6
 • 5
 • 2
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 5
 • 9
Jackpot
4.000Afl.
Evening
 • 7
 • 5
 • 6
 • 0
 • 5
 • 1
 • 2
 • 2
 • 8
 • 9
 • 4
 • 8
Jackpot
4.000Afl.
Donnerstag
14 Sept. 2023
Midday
 • 5
 • 0
 • 0
 • 9
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 9
 • 8
 • 2
 • 2
Jackpot
4.000Afl.
Evening
 • 3
 • 3
 • 6
 • 5
 • 9
 • 8
 • 6
 • 1
 • 4
 • 1
 • 0
 • 7
Jackpot
4.000Afl.