Fantasy 5 Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Donnerstag
17 Nov. 2022
 • 7
 • 12
 • 13
 • 20
 • 22
 • G
Dienstag
15 Nov. 2022
 • 2
 • 4
 • 12
 • 15
 • 30
 • A
Samstag
12 Nov. 2022
 • 14
 • 16
 • 20
 • 27
 • 38
 • V
Donnerstag
10 Nov. 2022
 • 8
 • 9
 • 26
 • 32
 • 33
 • T
Dienstag
08 Nov. 2022
 • 5
 • 6
 • 18
 • 35
 • 37
 • F

Dienstag
01 Nov. 2022
 • 14
 • 19
 • 20
 • 35
 • 37
 • B
Samstag
29 Okt. 2022
 • 1
 • 7
 • 9
 • 13
 • 30
 • H
Donnerstag
27 Okt. 2022
 • 3
 • 26
 • 27
 • 30
 • 33
 • B
Dienstag
25 Okt. 2022
 • 3
 • 4
 • 23
 • 33
 • 37
 • Y
Samstag
22 Okt. 2022
 • 1
 • 12
 • 18
 • 35
 • 36
 • R