Friday Bonanza Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Freitag
23 Sep. 2022
 • 27
 • 38
 • 40
 • 55
 • 90
Freitag
16 Sep. 2022
 • 10
 • 33
 • 63
 • 69
 • 80
Freitag
09 Sep. 2022
 • 9
 • 17
 • 22
 • 46
 • 82
Freitag
02 Sep. 2022
 • 7
 • 10
 • 17
 • 48
 • 55
Freitag
26 Aug. 2022
 • 31
 • 39
 • 43
 • 57
 • 75

Freitag
19 Aug. 2022
 • 37
 • 41
 • 64
 • 67
 • 74
Freitag
05 Aug. 2022
 • 5
 • 9
 • 42
 • 46
 • 86
Freitag
29 Juli 2022
 • 39
 • 43
 • 48
 • 64
 • 81
Freitag
22 Juli 2022
 • 30
 • 46
 • 57
 • 58
 • 66
Freitag
15 Juli 2022
 • 15
 • 29
 • 43
 • 49
 • 54