MillionDay Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Sonntag
27 Nov. 2022
 • 5
 • 10
 • 28
 • 32
 • 39
Jackpot
1.000.000€
Samstag
26 Nov. 2022
 • 2
 • 25
 • 34
 • 40
 • 55
Jackpot
1.000.000€
Freitag
25 Nov. 2022
 • 4
 • 29
 • 41
 • 43
 • 50
Jackpot
1.000.000€
Donnerstag
24 Nov. 2022
 • 11
 • 21
 • 27
 • 37
 • 50
Jackpot
1.000.000€
Mittwoch
23 Nov. 2022
 • 13
 • 16
 • 29
 • 45
 • 52
Jackpot
1.000.000€

Dienstag
22 Nov. 2022
 • 2
 • 16
 • 31
 • 45
 • 54
Jackpot
1.000.000€
Montag
21 Nov. 2022
 • 4
 • 15
 • 26
 • 39
 • 42
Jackpot
1.000.000€
Sonntag
20 Nov. 2022
 • 2
 • 9
 • 19
 • 28
 • 49
Jackpot
1.000.000€
Samstag
19 Nov. 2022
 • 22
 • 28
 • 29
 • 45
 • 46
Jackpot
1.000.000€
Freitag
18 Nov. 2022
 • 11
 • 35
 • 37
 • 45
 • 55
Jackpot
1.000.000€