Atlantic 49 Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Mittwoch
30 Nov. 2022
 • 13
 • 19
 • 21
 • 32
 • 36
 • 37
 • 18
Jackpot
$1.000.000
Samstag
26 Nov. 2022
 • 3
 • 5
 • 16
 • 18
 • 28
 • 42
 • 4
Jackpot
$1.000.000
Mittwoch
23 Nov. 2022
 • 9
 • 11
 • 16
 • 17
 • 19
 • 20
 • 35
Jackpot
$1.000.000
Samstag
19 Nov. 2022
 • 8
 • 22
 • 26
 • 29
 • 34
 • 39
 • 35
Jackpot
$1.000.000
Mittwoch
16 Nov. 2022
 • 6
 • 11
 • 28
 • 35
 • 42
 • 45
 • 33
Jackpot
$1.000.000

Samstag
12 Nov. 2022
 • 5
 • 11
 • 23
 • 31
 • 36
 • 49
 • 42
Jackpot
$1.000.000
Mittwoch
09 Nov. 2022
 • 7
 • 8
 • 22
 • 32
 • 43
 • 49
 • 28
Jackpot
$1.000.000
Samstag
05 Nov. 2022
 • 9
 • 32
 • 34
 • 35
 • 44
 • 46
 • 5
Jackpot
$1.000.000
Mittwoch
02 Nov. 2022
 • 6
 • 8
 • 26
 • 34
 • 37
 • 41
 • 9
Jackpot
$1.000.000
Samstag
29 Okt. 2022
 • 1
 • 7
 • 18
 • 28
 • 32
 • 33
 • 39
Jackpot
$1.000.000