Royal Lotto Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Sonntag
05 Feb. 2023
 • 10
 • 22
 • 34
 • 46
 • 73
Freitag
03 Feb. 2023
 • 16
 • 24
 • 35
 • 58
 • 88
Sonntag
29 Jan. 2023
 • 1
 • 42
 • 57
 • 58
 • 77
Freitag
27 Jan. 2023
 • 26
 • 47
 • 48
 • 73
 • 89
Sonntag
22 Jan. 2023
 • 11
 • 16
 • 33
 • 41
 • 48

Freitag
20 Jan. 2023
 • 5
 • 9
 • 50
 • 70
 • 81
Sonntag
15 Jan. 2023
 • 6
 • 25
 • 41
 • 66
 • 73
Freitag
13 Jan. 2023
 • 39
 • 44
 • 59
 • 66
 • 83
Sonntag
08 Jan. 2023
 • 25
 • 32
 • 67
 • 86
 • 87
Freitag
06 Jan. 2023
 • 7
 • 24
 • 78
 • 84
 • 90