Tinka Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Mittwoch
30 Nov. 2022
 • 1
 • 5
 • 9
 • 17
 • 33
 • 41
 • 35
Jackpot
S/.5.134.484
Sonntag
27 Nov. 2022
 • 1
 • 11
 • 20
 • 36
 • 37
 • 38
 • 35
Jackpot
S/.4.261.705
Mittwoch
23 Nov. 2022
 • 1
 • 14
 • 27
 • 33
 • 37
 • 45
 • 6
Jackpot
S/.3.518.479
Sonntag
20 Nov. 2022
 • 6
 • 10
 • 13
 • 32
 • 37
 • 38
 • 7
Jackpot
S/.2.714.832
Mittwoch
16 Nov. 2022
 • 4
 • 7
 • 14
 • 21
 • 32
 • 37
 • 45
Jackpot
S/.2.000.000

Sonntag
13 Nov. 2022
 • 5
 • 7
 • 10
 • 16
 • 25
 • 27
 • 15
Jackpot
S/.12.394.884
Mittwoch
09 Nov. 2022
 • 6
 • 7
 • 11
 • 16
 • 39
 • 44
 • 43
Jackpot
S/.12.017.033
Sonntag
06 Nov. 2022
 • 5
 • 13
 • 20
 • 22
 • 28
 • 34
 • 36
Jackpot
S/.11.379.671
Mittwoch
02 Nov. 2022
 • 3
 • 13
 • 16
 • 21
 • 25
 • 29
 • 45
Jackpot
S/.11.026.503
Sonntag
30 Okt. 2022
 • 10
 • 14
 • 22
 • 30
 • 35
 • 44
 • 32
Jackpot
S/.10.508.460