Play 4 Day & Night Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Samstag
24 Feb. 2024
Day
 • 1
 • 9
 • 3
 • 5
Freitag
23 Feb. 2024
Day
 • 6
 • 1
 • 5
 • 3
Night
 • 7
 • 5
 • 7
 • 3
Donnerstag
22 Feb. 2024
Day
 • 7
 • 0
 • 0
 • 3
Night
 • 5
 • 3
 • 9
 • 6
Mittwoch
21 Feb. 2024
Day
 • 6
 • 9
 • 4
 • 1
Night
 • 9
 • 5
 • 4
 • 0
Dienstag
20 Feb. 2024
Day
 • 6
 • 4
 • 4
 • 6
Night
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5

Montag
19 Feb. 2024
Day
 • 8
 • 4
 • 6
 • 8
Night
 • 6
 • 6
 • 8
 • 1
Sonntag
18 Feb. 2024
Night
 • 9
 • 1
 • 6
 • 0
Samstag
17 Feb. 2024
Day
 • 0
 • 5
 • 2
 • 1
Freitag
16 Feb. 2024
Day
 • 4
 • 3
 • 3
 • 1
Night
 • 9
 • 7
 • 9
 • 6
Donnerstag
15 Feb. 2024
Day
 • 2
 • 4
 • 3
 • 0
Night
 • 5
 • 0
 • 6
 • 6