Bonus Match 5 Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Samstag
26 Nov. 2022
 • 8
 • 15
 • 29
 • 37
 • 38
 • 35
Jackpot
50.000$
Freitag
25 Nov. 2022
 • 15
 • 27
 • 30
 • 33
 • 39
 • 12
Jackpot
50.000$
Donnerstag
24 Nov. 2022
 • 7
 • 10
 • 14
 • 24
 • 35
 • 27
Jackpot
50.000$
Mittwoch
23 Nov. 2022
 • 4
 • 20
 • 23
 • 24
 • 35
 • 13
Jackpot
50.000$
Dienstag
22 Nov. 2022
 • 3
 • 18
 • 21
 • 28
 • 36
 • 4
Jackpot
50.000$

Montag
21 Nov. 2022
 • 1
 • 9
 • 21
 • 23
 • 33
 • 22
Jackpot
50.000$
Sonntag
20 Nov. 2022
 • 10
 • 13
 • 18
 • 26
 • 29
 • 8
Jackpot
50.000$
Samstag
19 Nov. 2022
 • 14
 • 18
 • 22
 • 34
 • 35
 • 17
Jackpot
50.000$
Freitag
18 Nov. 2022
 • 16
 • 18
 • 19
 • 31
 • 37
 • 6
Jackpot
50.000$
Donnerstag
17 Nov. 2022
 • 6
 • 10
 • 17
 • 27
 • 33
 • 1
Jackpot
50.000$