Lotto America MT Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Mittwoch
30 Nov. 2022
 • 12
 • 21
 • 35
 • 42
 • 45
 • 6
Jackpot
30.640.000$
Montag
28 Nov. 2022
 • 5
 • 6
 • 29
 • 34
 • 49
 • 4
4
Jackpot
30.590.000$
Samstag
26 Nov. 2022
 • 1
 • 27
 • 31
 • 46
 • 52
 • 7
3
Jackpot
30.540.000$
Mittwoch
23 Nov. 2022
 • 12
 • 21
 • 29
 • 35
 • 42
 • 3
2
Jackpot
30.490.000$
Montag
21 Nov. 2022
 • 3
 • 12
 • 14
 • 29
 • 32
 • 4
5
Jackpot
30.440.000$

Samstag
19 Nov. 2022
 • 9
 • 16
 • 19
 • 32
 • 48
 • 5
3
Jackpot
30.390.000$
Mittwoch
16 Nov. 2022
 • 3
 • 19
 • 26
 • 43
 • 50
 • 2
3
Jackpot
30.340.000$
Montag
14 Nov. 2022
 • 9
 • 23
 • 29
 • 40
 • 49
 • 10
Jackpot
30.290.000$
Samstag
12 Nov. 2022
 • 8
 • 20
 • 21
 • 26
 • 38
 • 10
4
Jackpot
30.240.000$
Mittwoch
09 Nov. 2022
 • 1
 • 5
 • 7
 • 15
 • 52
 • 4
Jackpot
30.040.000$